Zľavy na vybrané klimatizácie! Montáž klimatizácií do 10-14 pracovných dní! Predbežný termín montáže si overte telefonicky.

 

Showroom Bratislava - 0911 535 838 | Showroom Košice - 0911 838 222

Dlhoročné skúsenosti a referencie

Dlhoročné skúsenosti a referencie

Spoločnosť DeKERT s.r.o. je dynamickou spoločnosťou, ktorá vznikla za účelom priblíženia sa ku koncovému zákazníkovi v oblasti kvality vnútornej klímy.

Za spoločnosťou stoja úspešní konkrétni ľudia s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti obchodu, výroby, inštalácií riešení klimatizácii bytových domov, inštalácií riešení riadených ventilácii domov s rekuperáciou tepla, z oblasti inštalácií riešení tepelných čerpadiel.

Poslanie, vízia a hodnoty

Poslanie

Poskytnúť riešenia v oblasti riadenia kvality vnútornej klimy, ktoré zlepšujú zdravie a pohodu ľudí.

Vízia

Patriť medzi top 5 najkvalitnejších firiem zaoberajúcich sa riadením kvality vnútornej klímy v regióne, ako aj vrámci Slovenska.

To sa dosiahne, ak ako spoločnosť splníme nasledujúce kritériá:

  • Zlepšenie vnútornej klímy
  • Byť lídrom na trhu v rámci energeticky vhodných jednotiek (vzduchotechnické jednotky, klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá)
  • Vysoká spokojnosť zákazníkov
  • Vysoká motivácia zamestnancov

Hodnoty

Spoločnosť DeKERT chce prostredníctvom svojej misie a vízie nasmerovať celú spoločnosť a jej rozvoj správnym smerom. Rovnakým spôsobom musí naša sada hodnôt verbalizovať „Ako robíme veci“ - vo vzťahu k našim zákazníkom, procesom, financiám a zamestnancom. Z tohto dôvodu naše hodnoty vyjadrujú silnú firemnú kultúru a sú prirodzenou súčasťou nášho každodenného pracovného života. Sme presvedčení, že ak majú mať naše hodnoty zmysel, musia byť dodržané.

Spoločnosť DeKERT stojí práve na priamom prístupe k našim zakazníkom, s priamou zodpovednosťou za každú objednávku.

Ponúkame dlhoročné skúsenosti a vážime si každého zákazníka.

Navštívte naše stránky s referenciami a zoznámte sa s našou prácou: https://www.dekert.sk/ostatne/referencie/ 

Ponúkame komplexné služby a riešenia pre každého po celom území Slovenska.
DeKERT to je dezinfekcia, klimatizácie, rekuperácie a tepelné čerpadla.

 DeKERT Bratislava (BA, NR, TT, TN, ZA)  DeKERT stred (BB, ZV, RS, RA)  DeKERT Tatry (PP, SP, KK, LM)  Košice  Košice okolie  Prešov  Prešov okolie