Výnimočné zľavy na vybrané klimatizácie a tepelné čerpadlá od 20-26%! a k tomu montáž klimatizácií iba do 5-7 dní!

Showroom Bratislava - 0911 535 838 | Showroom Košice - 0911 838 222

O nás

Spoločnosť DeKERT s.r.o. je dynamickou spoločnosťou, ktorá vznikla za účelom priblíženia sa ku koncovému zákazníkovi v oblasti kvality vnútornej klímy.

Ako vznikla spoločnosť DeKERT a čo samotný názov znamená?

Za spoločnosťou stoja úspešní konkrétni ľudia s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti obchodu, výroby, inštalácií riešení klimatizácii bytových domov, inštalácií riešení riadených ventilácii domov s rekuperáciou tepla, z oblasti inštalácií riešení tepelných čerpadiel.

Zameriavame sa na to, aby sme našim zákazníkom pomohli s viac "zdravým životom" vo vnútri našich "interiérov".
Snažíme sa priniesť optimálne riešenia pre:
De - Dezinfekcia vnútorných priestorov
K - Klimatizácia/chladenie/vykurovanie vnútorných priestorov
E - Eco, to znamená byť ekologickejší a ekologickejší zároveň
R - Rekuperácia / rekuperácia tepla rekuperačnými jednotkami
T - Tepelné čerpadlo (Tepelne cerpadla)

Naším poslaním je poskytovať riešenia riadenia kvality vnútornej klímy, ktoré zlepšujú zdravie a pohodu ľudí. Našou víziou je patriť medzi jednu z najlepších spoločností zaoberajúcich sa manažmentom kvality vnútornej klímy v regióne, ako aj v rámci Slovenska.

To môžeme dosiahnuť, keď sa zameriame:

1. Potreby našich zákazníkov.

2. Riešenia, kde: KVALITA bude číslo 1, DODÁVKA č. 2 CENA č. 3.

3. Systémy, ktoré budú riadiť a kontrolovať celé procesy

4. Zamestnanci, byť silnou súčasťou spoločnosti

Definovanie kvality vo všeobecnosti, tak ako ju v DeKERTe vnímame, veľmi výstižne definoval Henry Ford:

Henry Ford: "Quality means doing it right when no one is looking.”

Henry Ford: " Kvalita znamená robiť to dobre aj vtedy, keď sa nikto nepozerá." A to je naším prístupom!

Mnohí z vás potrebujú poradiť v oblasti návrhu riešenia, nájsť optimum pre vašu konkrétnu situáciu.

Jednou z myšlienok pri vzniku spoločnosti DeKERT bolo ponúknuť systematický projektový manažment/inžiniering pre našich zákazníkov.

V prvom rade je našim cieľom nájsť a navrhnúť optimálne riešenie, zabezpečiť osobitný prístup od úplného začiatku (dopytu), cez návrh riešenia, realizáciu zákazky, servis, resp. prípadnú obmenu zariadení po rokoch.

Spoločnosť DeKERT je držiteľom CERTIFIKÁTu Kategória: II, o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č. 321/2012 Z.z. § 5(1) a, c, d, e udelený právnickej, fyzickej osobe .

Odborná garancia je zastrešuje OSVEDČENIE o odborných znalostiach a zručnostiach podľa zákonov č. 321/2012 Z.z. §5(1) a,c,d,e, č. 286/2009 Z.z., č. 348/2015 Z.z., č. 210/2019 § 6(3) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2067 Kategória: II, Činnosti: Všetky činnosti do 3(6) kg chladiva v zariadení s halogenovaným chladivom.

Sme členom Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

 

 

Ďakujeme, že ste si prečítali niečo "o nás".

Budeme radi, ak i naďalej ostanete s nami v spojení aj prostredníctvom socialnych sietí. Navštivte nás na našej Facebookovej stránke, resp. našu sekciu "Blog", kde vám pravidelne prinášame naše postrehy a informácie o našich aktivitách.

Váš

"Máme riešenie pre každého!"

Naše osvedčenia a certifikácie:

 

 

Ponúkame komplexné služby a riešenia pre každého po celom území Slovenska.
DeKERT to je Dezinfekcia, Klimatizácie, Eco, Rekuperácia, Tepelné čerpadla.

 DeKERT Bratislava (BA, NR, TT, TN, ZA)  DeKERT stred (BB, ZV, RS, RA)  DeKERT Tatry (PP, SP, KK, LM)  Košice  Košice okolie  Prešov  Prešov okolie